Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia różnych schorzeń i problemów natury psychologicznej, której celem jest trwała zmiana i odzyskanie równowagi psychicznej.  Podejście TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy, SFBT) cechuje się krótkoterminowością (osiągnięcie satysfakcjonującej zmiany w możliwie najkrótszym czasie), realizowaniem celów klienta oraz pozytywnym ujęciem (praca na zasobach w kierunku pozytywnej zmiany). Terapia skupia się na poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań doświadczanych trudności i problemów, przez co dąży do wprowadzania zmian w teraźniejszości klienta, tak by jego pozytywne zasoby wykorzystane zostały dla pożądanych rezultatów.

W swojej pracy terapeutycznej opieram się na podejściu systemowym, pracuję w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR, korzystam również z innych koncepcji i technik pracy, dostosowując formę wsparcia do indywidualnych potrzeb.

 

Dla kogo:

 •     osób doświadczających różnych problemów i trudności w życiu osobistym, psychicznym i zawodowym
 •     cierpiących z powodu objawów nerwicowych, lękowych, psychosomatycznych i depresji
 •     odczuwających smutek, niezadowolenie, brak poczucia sensu i celu życia
 •     doznających zmęczenia, napięcia i stresu
 •     doświadczających problemów w związkach i w relacjach z innymi
 •     znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub  zawodowej
 •     pragnących zrozumieć i poprawić swoją sytuację
   

W czym mogę Ci pomóc:

 •     poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
 •     redukcja symptomów i przywrócenie równowagi
 •     zredukowanie lęku i cierpienia
 •     złagodzenia napięcia i stresu
 •     wypracowanie nowych sposobów reagowania
 •     wzmocnienie w realizowanych zmianach
 •     poprawa w relacjach z innymi
 •     podniesienie samooceny
 •     uzyskanie większego poczucia sprawczości
 •     podniesienie poziomu samokontroli
 •     wsparcie emocjonalne i poznawcze