Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna  obejmuje:
 •     indywidualne konsultacje psychologiczne
 •     konsultacje psychologiczne par / małżeństw
 •     interwencja kryzysowa – pomoc w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych
 •     poradnictwo psychologiczne
 •     diagnoza psychologiczna - oparta na testach psychologicznych:
  •     badanie osobowości i zaburzeń osobowości
  •     badanie temperamentu
  •     badanie inteligencji
  •     badanie preferencji i zawodowych

Dla kogo:

 •     osób doświadczających różnych problemów i trudności w życiu osobistym i psychicznym
 •     znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub  zawodowej
 •     doświadczających problemów w związkach i w relacjach z innymi 
 •     osób cierpiących z powodu objawów nerwicowych, lękowych, psychosomatycznych i depresji
 •     odczuwających smutek, niezadowolenie, brak poczucia sensu i celu życia
 •     doznających zmęczenia, napięcia i stresu
 •     przeżywających kryzysy rozwojowe
 •     będących w okresie zmian i podejmowania decyzji
 •     pragnących zrozumieć i poprawić swoją sytuację
 •     chcących się rozwijać, osiągać swoje cele i realizować swoje marzenia

 

W czym mogę Ci pomóc:

 •     dookreślenie, diagnoza i zrozumienie trudności
 •     wsparcie emocjonalne i poznawcze
 •     redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej
 •     psychoedukacja w zakresie doznawanego problemu
 •     poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
 •     wypracowanie nowych sposobów reagowania
 •     wyeliminowanie czynników podtrzymujących trudności
 •     wzmocnienie w realizowanych zmianach
 •     wykonanie badań testowych wraz z interpretacją wyników i opinią diagnostyczną
 •     pozyskanie informacji o własnych predyspozycjach i zasobach