Coaching

Coaching to proces rozwojowy, oparty na partnerskiej relacji, w którym Klient wspólnie z coachem pracuje nad wyznaczonym celem. Coach prowadzi Klienta, zadając mu odpowiednie pytania i  wykorzystując różnorodne narzędzia i techniki, ale nie wskazuje drogi.
Coaching to proces pomagania drugiej osobie mający na celu dotarcie do jej maksymalnych możliwości. Polega na rozwijaniu silnych stron tej osoby oraz na pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekraczaniu wewnętrznych ograniczeń. Coaching pomaga ludziom w osiąganiu celów i lepszych wyników działań.

Dla kogo:

 •     osób pragnących określić swoje cele i role życiowe
 •     chcących zrealizować swoje cele prywatne i zawodowe
 •     znajdujących się w okresie zmian i podejmowania decyzji
 •     chcących pracować nad rozwojem osobistym, rozwojem wybranych kompetencji, zdolnościami interpersonalnymi i relacjami
 •     pragnących zwiększyć poziom swojej motywacji i podnieść efektywność osobistą

W czym mogę Ci pomóc:

 •     planowanie i realizacja celów

 •     budowanie postawy proaktywnej
 •     zwiększenie poczucia wpływu i efektywności własnej
 •     zwiększenie motywacji
 •     rozwój osobisty i kompetencyjny
 •     rozwój zdolności organizacyjnych
 •     rozwój zdolności interpersonalnych
 •     poprawa jakości relacji
 •     zwiększenie samoświadomości, wiary w siebie i poczucia własnej wartości