O mnie

Renata Respondek - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, certyfikowana hipnoterapeutka, coachJestem mgr psychologii, psychoterapeutką certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (nr cert. 933).
Jestem również certyfikowaną hipnoterapeutką i coachem.

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej, terapii par, hipnoterapii oraz coachingu.
 
Jestem absolwentką studiów magisterskich na kier. Psychologia na Uniwersytecie UAM w Poznaniu oraz Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyłam całościowe 5 letnie podyplomowe szkolenie w zakresie Psychoterapii systemowo - ericksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne  i zdałam egzamin certyfikacyjny w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym uzyskując certyfikat psychoterapeuty.
 
Odbyłam całościowe i specjalistyczne szkolenia Terapii krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR (BSFT). Szkoliłam się w zakresie hipnoterapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Śląskim Centrum Psychosomatyki u J. Dyby, ukończyłam szkolenia hipnoterapii w Professional Hypnosis Training Institute oraz szkołę hipnoterapii OMNI Hypnosis Training Center uzyskując certyfikat hipnoterapeuty IBH i OMNI. Ukończyłam również kurs coachingu akredytowany przez International Coach Federation i zdobyłam certyfikat coacha ACC ICF. Stale szkolę się z różnych metod i technik pracy terapeutyczno-rozwojowej m.in. terapii par skoncentrowanej na emocjach EFT, terapii EMDR, terapii koherencji, terapii systemu wewnętrznej rodziny IFS, racjonalnej terapii zachowania RTZ, hipnoterapii,  coachingu. Jestem absolwentką szkoły trenerów Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys w Krakowie w zakresie prowadzenia szkoleń.
 
Posiadam wieloletnie interdyscyplinarne doświadczenie zawodowe obejmujące doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne, coachingowe, szkoleniowe i biznesowe. 

Od wielu lat pracuję z ludźmi. Swoje doświadczenie w pracy z ludźmi zdobyłam pełniąc różne zawodowe role - jako członek zespołu - współpracując z innymi nad wspólnymi celami; jako menedżer - zarządzając ludźmi, wskazując kierunek i inspirując do działania; jako trener – szkoląc i pomagając innym rozwijać swoje kompetencje i podnosić kwalifikacje; jako psycholog, psychoterapeuta i coach – pomagając innym pokonywać trudności, rozwiązywać problemy i osiągać własne cele. W tych wszystkich rolach zawsze najważniejsi byli dla mnie ludzie. Cenię sobie szczególnie kontakt z innymi, rozmowy, wspólne dążenie do celu, pokonywanie przeszkód i rozwiązywanie problemów.

Doświadczenie psychologiczno-psychoterapeutyczne zdobywałam prowadząc własną praktykę oraz pracując w poradni zdrowia psychicznego, fundacjach PsychologDoDomu, Evolutio, onkologicznym centrum medycznym Integrative Medical Centre w Żernikach Wrocławskich, w domu dziecka w Oławie, współpracując z TopGym Fitness we Wrocławiu, odbywając staże w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu i ćwiczenia w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie. 

Aktualnie oprócz pracy terapeutycznej i rozwojowej z klientami/pacjentami prowadzę Pracownię Psychoterapii i Rozwoju INITUM.

Prywatnie jestem żoną i matką dwójki dorosłych już dzieci.

Różnorodne doświadczenia życiowe i zawodowe pozwalają mi lepiej rozumieć problemy i potrzeby klientów i lepiej służyć profesjonalną pomocą.
 
Specjalizuję się w pomocy w rozwiązywaniu problemów, wspieram osoby w kryzysie, stresie, sytuacjach trudnych, będące w okresie zmian i podejmowania decyzji. Pomagam osobom cierpiącym z powodu objawów nerwicowych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości i depresji, Pracuję również w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, nad zdolnościami interpersonalnymi i relacjami.
Udzielam konsultacji i porad, prowadzę psychoterapię, terapię krótkoterminową, hipnoterapię oraz coaching, przeprowadzam diagnozę psychologiczną opartą na testach psychologicznych. Pracuję z osobami dorosłymi indywidualnie i z parami.
 
Pracuję holistycznie i integracyjnie – opierając się na zasobach i podążając w kierunku pożądanej pozytywnej zmiany i zdrowia. Pracuję w podejściu systemowym, ericksonowskim, w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, korzystam również z innych koncepcji i technik pracy, dostosowując formę wsparcia do indywidualnych potrzeb.
 
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

W pracy kieruję się standardami zawartymi w Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa, Kodeksie etycznym psychoterapeuty i Kodeksie etycznym coacha ICF.

Pracuję pod stałą superwizją.

Więcej:
www.initum.com.pl  www.znanylekarz.pl    www.dobrycoach.pl    www.abczdrowie.pl   www.rankinglekarzy.pl