Program redukcji stresu

Pożegnanie ze Stresem


Program terapeutyczny Pożegnanie ze stresem przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną lepiej radzić sobie ze stresem (przeczytaj artykuł), chcą odczuwać spokój, chcą uwolnić się od uczucia napięcia, presji i stresu,

Ten autorski program opracowałam na bazie teorii naukowych dotyczących istoty stresu i sposobów radzenia sobie z nim oraz swojego doświadczenia w pracy terapeutycznej, coachingowej i szkoleniowej w zakresie radzenia sobie ze stresem. Program powstał w odpowiedzi na potrzeby Klientów, zgłaszających często problemy związane ze stresem.

Program składa się z 9 etapów realizowanych w procesie terapeutycznym na kolejnych cotygodniowych sesjach. Program może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta poprzez zwiększenie ilości spotkań na danym etapie, tak aby umożliwić skuteczne osiągnięcie pożądanej zmiany.

 

Mój stres

 • diagnoza aktualnego poziomu stresu oraz swojej podatności na stres
 • rozpoznanie indywidualnych stresorów, przyczyn, obszarów i źródeł stresu
 • analiza osobistej reakcji na stres i indywidualnych sygnałów stresu

Moja przyszłość

 • określenie oczekiwanych zmian
 • opracowanie indywidualnych celów programu i wizji zmiany

Moje strategie radzenia sobie ze stresem

 • diagnoza indywidualnego stylu radzenia sobie ze stresem
 • weryfikacja doboru stylu radzenia w zależności od sytuacjianaliza osobistych strategii radzenia sobie ze stresem
 • zmiana strategii negatywnych na pozytywne i opracowanie nowych rozwiązań

Moje zasoby w radzeniu sobie ze stresem

 • identyfikacja indywidualnych zasobów wewnętrznych
 • rozpoznanie swoich zasobów zewnętrznych
 • wykorzystanie zasobów w radzeniu sobie ze stresem
 • opracowanie sposobów dbania o własne zasoby w celu zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu

Moje emocje w radzeniu sobie ze stresem

 • rozpoznawanie i analiza własnych emocji
 • nauka kontroli i regulacji swoich emocji
 • redukcja stresu na poziomie emocji

Mój umysł w radzeniu sobie ze stresem

 • redukcja stresu poprzez techniki poznawcze
 • zmiana postrzegania sytuacji stresowej poprzez zmianę perspektyw
 • redukcja stresu przez wyobraźnię
 • przeformułowanie stresujących myśli

Moje przekonania w radzeniu sobie ze stresem

 • identyfikacja nieracjonalnych stresogennych przekonań
 • zmiana przekonań na wspierające i zdrowe

Moje wewnętrzne blokady i ograniczenia

 • identyfikacja swoich stresujących wewnętrznych blokad i ograniczeń
 • usunięcie wewnętrznych blokad i ograniczeń

Moje ciało w radzeniu sobie ze stresem

 • redukcja stresu poprzez antystresowe techniki oddziaływania przez ciało
 • nauka technik odprężania i relaksacji ciała
 • ćwiczenia oddechowe przywracające równowagę psychiczną i fizyczną
 • trening relaksacyjny dźwiękiem

W programie wykorzystane są:
 • standardowe testowe narzędzia psychologiczne
 • zasady i techniki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR
 • zasady i techniki coachingu
 • techniki racjonalnej terapii zachowania RTZ
 • arteterapia
 • praca z kartami dialogowymi
 • metody wizualizacji
 • techniki oddechowe
 • techniki relaksacyjne
 • psychoedukacja

Programy terapeutyczne:
 • program podstawowy: 9 tygodni: 9 sesji po 50 min
 • program  rozszerzony:  10 - 12 tygodni: 10 - 12 sesji po 50 min
 • 1 sesja - 150 zł