Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe ma na celu pomoc w rozwijaniu kariery zawodowej, wyborze kierunku kształcenia i rozwoju zawodowego.

Dla kogo:

 •     osób podejmujących decyzje o dalszym kierunku kształcenia (uczniowie, studenci, pracownicy)
 •     osób pragnących określić i realizować swoje cele i role zawodowe
 •     chcących poznać, rozwinąć i wykorzystać swoje preferencje i predyspozycje zawodowe
 •     pragnących poprawić swoją sytuację zawodową
 •     osób poszukujących pracy
 •     chcących zmienić pracę
 •     pragnących wprowadzić zmiany w swojej ścieżce kariery
 •     chcących podnieść efektywność osobistą

 

W czym mogę Ci pomóc:

 •     badanie preferencji zawodowych testami psychologicznymi
 •     badanie predyspozycji zawodowych
 •     badania osobowości i temperamentu
 •     diagnoza zasobów i silnych stron
 •     określenie celów zawodowych
 •     budowa indywidualnego planu rozwoju
 •     coaching kariery
 •     przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
 •     radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym