O mnie

Renata Respondek - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, certyfikowany coach ACC ICF


Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie UAM w Poznaniu oraz Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyłam całościowe 5 letnie podyplomowe szkolenie w zakresie Psychoterapii systemowo - ericksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne i zdałam egzamin certyfikacyjny w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym uzyskując certyfikat psychoterapeuty. Ukończyłam całościowe szkolenie Terapii krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT / TSR) rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów TSR przygotowujące do profesjonalnego prowadzenia terapii krótkoterminowej. Ukończyłam również kurs coachingu akredytowany przez International Coach Federation i uzyskałam certyfikat coacha ACC ICF. Stale szkolę się z różnych metod i technik pracy terapeutyczno-rozwojowej m.in. uczestniczyłam w szkoleniach Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ),  hipnoterapii ericksonowskiej, terapii koherencji, szkoleniach coachingowych. Jestem absolwentką szkoły trenerów Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys w Krakowie w zakresie prowadzenia szkoleń.

Od wielu lat pracuję z ludźmi. Swoje doświadczenie w pracy z ludźmi zdobyłam pełniąc różne zawodowe role - jako członek zespołu - współpracując z innymi nad wspólnymi celami; jako menedżer - zarządzając ludźmi, wskazując kierunek i inspirując do działania; jako trener – szkoląc i pomagając innym rozwijać swoje kompetencje i podnosić kwalifikacje; jako psycholog, psychoterapeuta i coach – pomagając innym pokonywać trudności i rozwiązywać problemy, a także odkrywać swoje talenty i ukryte zasoby i osiągać własne cele. W tych wszystkich rolach zawsze najważniejsi byli dla mnie ludzie. Cenię sobie szczególnie kontakt z innymi, rozmowy, wspólne dążenie do celu, pokonywanie przeszkód i rozwiązywanie problemów.
Prywatnie jestem żoną i matką dwójki dorosłych już dzieci.
Różnorodne doświadczenia życiowe i zawodowe pozwalają mi lepiej zrozumieć problemy i potrzeby klientów i lepiej służyć profesjonalną pomocą.

Specjalizuję się w pomocy w rozwiązywaniu problemów, wspieram osoby w kryzysie, stresie, sytuacjach trudnych, będące w okresie zmian i podejmowania decyzji. Pomagam osobom cierpiącym z powodu objawów nerwicowych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości i depresji, Pracuję również w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, nad zdolnościami interpersonalnymi i relacjami.
Udzielam konsultacji i porad, prowadzę psychoterapię, terapię krótkoterminową, hipnoterapię ericksonowską oraz coaching, przeprowadzam diagnozę psychologiczną opartą na testach psychologicznych. Pracuję z osobami dorosłymi, z parami i rodzinami.

Pracuję holistycznie i integracyjnie – opierając się na zasobach i podążając w kierunku pożądanej pozytywnej zmiany i zdrowia. Pracuję w podejściu systemowym, ericksonowskim, w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR, korzystam również z innych koncepcji i techniki pracy, dostosowując formę wsparcia do indywidualnych potrzeb.  

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR. W pracy kieruję się standardami zawartymi w Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa, Kodeksie etycznym psychoterapeuty oraz Kodeksie etycznym ICF. Pracuję pod stałą superwizją.

Więcej:
www.initum.com.pl  www.znanylekarz.pl    www.dobrycoach.pl    www.abczdrowie.pl   www.rankinglekarzy.pl